Systemy informatyczne

EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

System EPU umożliwia złożenie drogą elektroniczną wniosku egzekucyjnego.
www.e-sad.gov.pl

PUE ZUS - Platforma Usług Elektronicznych

PUE daje dostęp do informacji o źródłach dochodu dłużnika, znacznie usprawniając postępowania egzekucyjne.

CEPiK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

System CEPiK pozwala szybko ustalić posiadane przez dłużnika pojazdy, z których może być prowadzona egzekucja.

OGNIVO

System OGNIVO pozwala tworzyć elektroniczne zapytania celem ustalenia informacji dot. prowadzonych przez dłużnika rachunków bankowych.
www.kir.com.pl

SEPI - Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna

SEPI umożliwia dostęp do informacji pochodzących z Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Świadczeń Rodzinnych, Urzędów Miast i innych jednostek samorządowych.

MPE - Monitor Postępowania Egzekucyjnego

Monitor Postępowania Egzekucyjnego wyświetla informacje o postępowaniu egzekucyjnym na stronie internetowej.

MSWiA CPD - Centrum Personalizacji Dokumentów

CPD realizuje zadania w zakresie wydawania dokumentów dla obywateli polskich, pracowników administracji publicznej, funkcjonariuszy służb podległych MSWiA, cudzoziemców oraz udostępniania danych z rejestru PESEL.

MSWiA Podsystem dostępu do Ksiąg wieczystych

System daje elektroniczny dostęp do Ksiąg Wieczystych pozwalający ustalić nieruchomości należące do dłużnika.

CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Informatyczny system prowadzący spis przedsiębiorców – osób fizycznych działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tworzony przez Ministerstwo Gospodarki.

KRS - Krajowy Rejestr Sądowy

KRS pozwala na dostęp do elektronicznego rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, oraz rejestru dłużników niewypłacalnych.